Navnenyt

Ø-kommunerne samlet på Læsø

Foto: Samsø Kommune

Ø-kommunerne drøftede deres særlige rammevilkår og satte fokus på aktuelle problemstillinger, da de var samlet på Læsø.

Der blev blandt andet talt om planlov, udligningsreform, boligsituation og færgedrift.

De første dage af september var ø-kommunerne, Langeland, Læsø, Fanø, Ærø og Samsø samlet på Læsø for at drøfte fælles problemstillinger med Indenrigs-, bolig- og landdistriktsminister Kaare Dybvad. Landdistrikternes Fællesråd var repræsenteret ved formanden Steffen Damsgaard. Borgmestrene gjorde blandt andet opmærksom på de begrænsninger strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen giver for øernes udviklingsplaner.

Derudover blev der talt om kommunal økonomi, som på trods af udligningsreformen er meget stram på nogle af øerne. Fanø er udelukket fra at søge særtilskud, og Samsø har ikke haft brug for at søge i år, mens de andre tre øer stadigvæk har behov fra ekstra tilskud.

Øerne rejste også boligsituationen i drøftelserne. Tre af øerne, heriblandt Samsø, har søgt om flere almene boliger, og puljen til almene boliger på øer er dermed tømt. Der er dog behov for flere, og øerne appellerede til ministeren om at fortsætte puljen i de kommende år.

Et andet selvfølgeligt emne var færger med fokus på grøn omstilling. Transportministeriet har afsat 285 mio.kr. til udvikling af grønne løsninger til færgefart med deadline for ansøgninger den 16. november. Øerne har planer om grøn omstilling, det kan dog blive svært at komme med et konkret projekt inden medio november, derfor blev der udtrykt ønske om eventuel forlængelse af fristen.

De fem ø-kommuner har i de sidste syv år haft god held med at stå sammen om at kæmpe for landevejsprincippet. Landevejstaksterne er langt hen af vejen implementeret i hele sæsonen, bortset fra skolernes sommerferie. Øerne argumenterede for gennemførelse af den sidste del, som er forholdsvis billig, efter det sidste udbud på færgefarten til og fra Bornholm har sænket taksterne betydeligt på den rute. Borgmestrene understregede dog, at man havde været meget glade for fleksibiliteten i ordningen, da takster, turistmarkedet og overfartstider er meget forskellige mellem øerne. En veloplagt minister kvitterede for alle indlæg og forsikrede, at ministeriet arbejder videre med de særlige ø-problematikker.

Kommentarer