Erhverv

Naturens kraft er en del af idverde Danmarks DNA

Haraldsminde regnvandsbassin. Foto: OKNygaard.

Naturbaserede løsninger er svaret på klima- og biodiversitetskrisen. Sådan lyder det fra FN’s klimakommission og i idverdes bæredygtighedsstrategi.

At skabe løsninger, der udnytter naturens egne kræfter, er netop det, som medarbejderne hos idverde Danmark, OKNygaard og Malmos gør hver eneste dag året rundt. Målet er at skabe mest mulig biodiversitet og nye landskaber, hvor fotosyntesen kan forvandle CO2 til naturkraft. Det er medarbejdernes DNA, faglighed og erfaring, som gør det muligt at bidrage til løsninger på klimaudfordringerne og sikre vores natur – i både land og by.

”idverde Danmarks bæredygtighedsstrategi deles med alle vores kolleger i hele Europa. Vi er næsten 10.000 mennesker, som til dagligt arbejder for at gøre en forskel og skabe bæredygtige løsninger og høj merværdi”, siger idverde Danmarks CEO, Morten Dohrmann Hansen, og peger på to danske eksempler: 

Danmarks Nationalbank har fremlagt data, som viser, at boliger, der er placeret i områder med risiko for oversvømmelse, har en salgspris, som er 6% mindre end boliger, der ligger i sikkerhed for vandet. Malmos, som er en del af idverde, er med til at sikre boligområder mod oversvømmelse, f.eks. gennem LAR-projekter, grønne tage eller andre klimaløsninger. Medarbejdernes indsats har en ekstra effekt på 6% af værdien af alle boligerne i det område, som virksomheden har arbejdet med at sikre. For ikke at tale om den tryghed, det kan være med til at øge for de mennesker, som bor i de udsatte områder.

De danske borgmestre har udtalt, at de står med et stort dilemma; Omskabelsen af landskaber for at håndtere klimaudfordringerne mod beskyttelsen af miljøet og biodiversiteten. OKNygaard arbejder for 72 ud af landets 98 kommuner, og også her skaber medarbejderne en merværdi. En værdi, som ikke lige kan omsættes til penge, men som løser kommunernes dilemma. Netop fordi OKNygaard evner at kombinere de to sider af dilemmaet og leverer løsninger, der skaber trivsel for både mennesker, dyr og natur samtidig med, at klimagenerne afhjælpes. 

”OKNygaard og Malmos er blandt de bedste i Danmark til at udtænke og udføre naturbaserede løsninger samtidig med, at vi kan dokumentere den bæredygtighed, som vi er med til at skabe. Det er vores bæredygtighedsstrategi med til at sikre”, udtaler idverde Danmarks CEO, Morten Dohrmann Hansen.

idverde Danmarks bæredygtighedsstrategi dækker 3 hovedområder: Mennesker, Miljø og Merværdi, som tilsammen indeholder 9 målrettede indsatser og en B Corp-certificering.

Kommentarer