Erhverv

At spørge til alder i jobopslag er fremover ulovligt

Ledige seniorer oplever, at virksomheder vælger dem fra på grund af deres alder. Folketinget har nu vedtaget en lov, der forbyder virksomheder at spørge til alder, når de søger nye medarbejdere.

Tirsdag har et bredt politisk flertal i Folketinget vedtaget, at alder ikke længere skal fremgå, når man søger job. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli og skal være med til at forhindre, at virksomheder fravælger ledige seniorer på grund af alder, når de søger job.

Diskrimination af jobansøgere på baggrund af alder er ulovligt, men alligevel oplever mange ledige seniorer, at de bliver valgt fra på grund af fødselsdatoen, når virksomhederne foretager den første screening af jobansøgninger.

Lovforslaget er en udløber af trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft fra sidste efterår mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL.

Med lovforslaget bliver der fra 1. april også igangsat et forsøg med jobrettet indsats til unge, og der bliver indført en ny sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job en hel kalendermåned.  

Kommentarer